ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΠΡΟΔΟΣΙΑ

 

ellas

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ;

ΤΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΣ

Προτού να ψηφίσει η Ελληνική Βουλή το “Ευρωπαϊκό Σύνταγμα”, ο Σεβ/τος κ. Νήφων, Ηγούμενος Ι. Μονής Αγίας Σκέπης Κερατέας εδημοσίευσε στο περιοδικό του “Η ΑΜΠΕΛΟΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ” τον Αύγουστο 2004, Τεύχος 20, αγωνιστικό ενημερωτικό κείμενο, στο οποίο καλούσε όλους σε σθεναρή αντίσταση και σε αγώνα για την ακύρωση όλων των μεγαλεπίβολων αυτών σχεδίων της Νεοταξικής Ε.Ε. εναντίον του Έθνους μας, τονίζοντας ότι

«Εάν δεν αντισταθούμε και δεχθούμε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, ενταφιάζουμε την Εθνική Κυριαρχία μας και προδίδουμε την ιστορία μας, την Πατρίδα μας, τη Θρησκεία μας και τους ένδοξους Προγόνους μας».

Τό παρεμβάλλω το κείμενο αυτό

ως PDF αρχείο

11.Sintagma

Το παρόν κείμενο, μετά από λίγους μήνες, εκυκλοφόρησε ανανεωμένο ως 2σέλιδο σε χιλιάδες αντίτυπα και μοιραζόταν σε πανηγύρια Ι. Ναών και αλλού.
Τό παρεμβάλλω και αυτό το κείμενο

ως PDF αρχείο

12.SKLAVIA

 

         Ἐπίσης  ἐστάλη ὑπό τοῦ Σεβ/του κ. ΝΗΦΩΝΟΣ πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν καί πρός κ. Βουλευτάς τό κατωτέρω FAX, κατά τάς ἡμέρας, ὅπου ἐγένοντο αἱ συζητήσεις εἰς τήν Βουλήν διά τό Εὐρωσύνταγμα, τό ὁποῖον τελικῶς ἐψηφίσθη. Καί καλά πού εὑρέθη ὁ Γαλλικός λαός καί ἐσταμάτησε τότε πρός τό παρόν αὐτήν τήν συνωμοσίαν. Ἐδῶ, δυστυχῶς, πολύ ὀλίγοι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀντεστάθησαν ἐμπράκτως εἰς τό Εὐρωσύνταγμα, μεταξύ τῶν ὁποίων ἐπρωτοστάτησεν καί ἡ Ἱ. Μονή Ἁγ. Σκέπης Κερατέας.

Το παραθέτουμε ως PDF αρχείο

fax2n
        Εδημοσιεύθη στό περιοδικό τοῦ Σεβ/του κ. ΝΗΦΩΝΟΣ, Ηγουμένου Ι. Μονής Αγίας Σκέπης Κερατέας “Η ΑΜΠΕΛΟΣ Η ΑΛΗΘΙΝΗ”, ΜΑΪΟΣ 2005, Τεύχος 23.

Advertisements